Contact

Uw persoonlijke kunstenmaker

Contactformulier & Shop

je eigen werk
de opdrachten die je doet
een portret van mijn huisdier
een spaarvarken laten maken
de optie's van het drukwerk
Ateljee bij Antonius (shop)
iets anders nl.....
 
 
 
 
 

Ateljee Antonius


St. Martensdyk 17

8629 RP  SCHARNEGOUTUM

Tel: +316 20388021


        "Verlegen"            ' Trots "              " Eigenwijs"        " Lekker dropje"

Hoogwaardige kwaliteit Giclee

oplage 25 stuks per schilderij , incl Certificaat


formaat 50 x50 cm

€ 79,00 p.st

       " Ik ben er .... "

Ateljee bij 

Copyright © 2020  Antonius ,Scharnegoutum

Niets van mijn werken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antonius.