Contact

Uw persoonlijke kunstenmaker

je eigen werk
de opdrachten die je doet
een portret van mijn huisdier
een spaarvarken laten maken
de optie's van het drukwerk
Ateljee bij Antonius
iets anders nl.....
 
 
 
 
 

Ateljee Antonius


St. Martensdyk 17

8629 RP  SCHARNEGOUTUM

Tel: +316 20388021


Ateljee bij Antonius

Hand gemaakte spaarvarkens

biscuit gebakken

€ 8, 50 per stuk

Cadeau bon

omdat sommige geschenken net boven het budget zijn.

Copyright © 2020  Antonius ,Scharnegoutum

Niets van mijn werken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antonius.