Eigenwerk

Uw persoonlijke kunstenmaker

Eigen werk

Ik zie mijn werk als uiting van mijn eigen spiritualiteit. Rauwe emoties en de pieken en dalen die je als mens ervaart in je leven. Veelal verscholen achter een "vrolijk" masker de zoektocht ,naar de ziel en het vinden van liefde en kracht die er achter verscholen zit. Het is een persoonlijk verhaal van diverse emoties. Het is een kleurrijke uiting van mijn diepste gevoel en emotie.

Het roept emoties op bij de aanschouwer.  Welke emoties dat zijn verschilt van mens tot mens. Het doet iets met de kijker, en dat is goed. 


* klik op de afbeelding voor de orginele weergave *


 Schilderijen

Pastelkrijt tekeningen

Copyright ┬ę 2020  Antonius ,Scharnegoutum

Niets van mijn werken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antonius.