Huisdierportretten

Uw persoonlijke kunstenmaker

Huisdierportretten


De portretten van huisdieren maak ik meestal met pastelkrijt. Het is een zacht materiaal om mee te werken en door het krijt laag over laag op papier te zetten kan je mooie kleurnuances in de vacht aanbrengen. Hierdoor wordt het portret bijna aaibaar en komt de persoonlijkheid en het karakter van het huisdier goed naar voren.

Het portret kan ik maken gewaarheidstrouw , of in de vrolijke kleuren zoals mijn eigen werken zijn op de pagina " eigen werk " .

Vaak krijg ik opdracht om een portret te maken als de dierbare huisvriend er niet meer is. Mijn advies is om niet te wachten tot het huisdier er niet meer is en om bij leven een portret te laten maken. Hierdoor krijgt het werk een bijzondere meerwaarde.  

Voor het maken van een huisdierportret heb ik 5-15 foto’s nodig, samen met een korte beschrijving van het karakter van het dier.


* klik op de foto's orginele weergave *


Copyright © 2020  Antonius ,Scharnegoutum

Niets van mijn werken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antonius.