spaarvarkens

Uw persoonlijke kunstenmaker

PERSOONLIJK BESCHILDERD VARKEN


Het geboortevarken is een beschilderd spaarvarken van biscuit aardewerk. 

Een beschilderd spaarvarken is niet alleen leuk als geboortevarken, maar is ook een origineel geschenk voor andere gelegenheden zoals bijvoorbeeld een huwelijk.


Hieronder vind u enkele voorbeelden.

Om het spaarvarken te kunnen beschilderen met de afbeelding van bijvoorbeeld een geboortekaart, heb ik het originele drukwerk nodig. Zo kan ik de kleuren van de kaart zo dicht mogelijk benaderen.  Natuurlijk is het ook mogelijk om een geheel nieuw  ontwerp te maken waarmee het spaarvarken wordt beschilderd. Daarnaast kunnen er 3D-details worden aangebracht op het aardewerk.


Er is heel veel mogelijk, en alles is bespreekbaar. De spaarvarkens worden geleverd in geschenkverpakking en kunnen,  afhankelijk van het ontwerp, binnen 2 á 3 dagen geleverd worden.


Alleen een varken besschilderen   € 25,00

Met relief ( 3D) en beschilderd    € 35,00Copyright © 2020  Antonius ,Scharnegoutum

Niets van mijn werken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antonius.